Với vị trí chiến lược cùng với mạng lưới kho trải dài tại 3 miền Bắc – Trung – Nam và các đối tác đa dạng trên các quốc gia, PWT có thế mạnh và năng lực về logistics, tạo niềm tin và mang lại giá trị cho khách hàng.

11

Đối tác chiến lược

Là các cảng liền kề

3

Miền Bắc – Trung – Nam

Hạ tầng riêng lẻ khác trải dài tại 3 miền Bắc – Trung – Nam

104500

m2

Tổng diện tích các kho nội quan & ngoại quan

Các dịch vụ nổi bật

Với vị trí chiến lược cùng với mạng lưới kho trải dài tại 3 miền Bắc – Trung – Nam và mạng lưới các đối tác đa dạng trên các quốc gia, PWT có thế mạnh và năng lực về logistics, tạo niềm tin và mang lại giá trị cho khách hàng.

PWT cam kết phát triển và tăng trưởng trên một nền tảng vững chắc, không ngừng tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng, tối ưu hóa quy mô, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp và tăng trưởng doanh thu.

 

Chuỗi logistic cảng biển

 

Hải quan

 

Vận tải

 

Thuê kho

 

Thương mại