Những số liệu nổi bật của PWT Link:

Thông qua dịch vụ vận tải đa phương thức, door-to-door, WPT cung cấp các giải pháp hữu hiệu nhất đáp ứng nhu cầu logistics của khách hàng, các giải pháp bao gồm:

  • Chở hàng bằng xe tải từ tàu vào kho WPT và ngược lại
  • Chở hàng bằng xe tải từ tàu vào kho của khách hàng /điểm đến và ngược lại
  • Chở hàng bằng xe tải từ kho WPT đến kho khách hàng /điểm đến và ngược lại
  • Chở hàng bằng xà lan từ cảng WPT đến cảng khách hàng chỉ định và ngược lại

Liên hệ với chúng tôi