Những con số nổi bật của PWT

11

Đối tác chiến lược

Là các cảng liền kề

3

Miền Bắc – Trung – Nam

Hạ tầng riêng lẻ khác trải dài tại 3 miền Bắc – Trung – Nam

104500

m2

Tổng diện tích các kho nội quan & ngoại quan

  • Tập trung chủ yếu về mặt nông sản
  • Chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp cho khách hàng một chuỗi các dịch vụ hỗ trợ thương mại và quản lý rủi ro
  • Dịch vụ hỗ trợ thương mại riêng của PWT hiện đang được phát triển, bao gồm các nguồn tài trợ linh hoạt, điều kiện tín dụng cạnh tranh, thủ tục đơn giản cho khách hàng để quản lý và tối ưu hóa dòng tiền

Bảo hiểm hàng hóa được cung cấp thông qua một công ty bảo hiểm lớn, uy tín, có nền tảng trong nước, bảo hiểm hàng hóa khách hàng tránh mất mát

Với vị trí chiến lược cùng với mạng lưới kho trải dài tại 3 miền Bắc – Trung – Nam và các đối tác đa dạng trên các quốc gia, PWT có thế mạnh và năng lực về logistics, tạo niềm tin và mang lại giá trị cho khách hàng.