Những số liệu nổi bật của PWT Link:

  • Tập trung chủ yếu về mặt nông sản
  • Chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp cho khách hàng một chuỗi các dịch vụ hỗ trợ thương mại và quản lý rủi ro
  • Dịch vụ hỗ trợ thương mại riêng của WPT hiện đang được phát triển, bao gồm các nguồn tài trợ linh hoạt, điều kiện tín dụng cạnh tranh, thủ tục đơn giản cho khách hàng để quản lý và tối ưu hóa dòng tiền
  • Bảo hiểm hàng hóa được cung cấp thông qua một công ty bảo hiểm lớn, uy tín, có nền tảng trong nước, bảo hiểm hàng hóa khách hàng tránh mất mát trong quá trình vận chuyển từ kho và cảng đối tác WPT đến các điểm đến khách hàng yêu cầu

[foogallery id="2380"]

Liên hệ với chúng tôi