Những số liệu nổi bật của PWT Link:

Thấu hiểu những khó khăn, thắc mắc mà khách hàng gặp phải trong dịch vụ hải quan. Đồng thời am hiểu sâu sắc và toàn diện các luật lệ địa phương, cũng như luật lệ thế giới cho phép PWT cung cấp các dịch vụ để thông quan hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả như sau:

  • Giải phóng hàng xá/ hàng container
  • Chuẩn bị và hoàn chỉnh tờ khai Hải quan
  • Tư vấn để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hải quan
  • Giải quyết các vấn đề liên quan Hải quan và các vấn đề phát sinh

Liên hệ với chúng tôi