Những con số nổi bật của PWT

11

Đối tác chiến lược

Là các cảng liền kề

3

Miền Bắc – Trung – Nam

Hạ tầng riêng lẻ khác trải dài tại 3 miền Bắc – Trung – Nam

104500

m2

Tổng diện tích các kho nội quan & ngoại quan

Thấu hiểu những khó khăn, thắc mắc mà khách hàng gặp phải trong dịch vụ hải quan. Đồng thời am hiểu sâu sắc và toàn diện các luật lệ địa phương, cũng như luật lệ thế giới cho phép PWT cung cấp các dịch vụ để thông quan hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả như sau:

  • Giải phóng hàng xá/ hàng container
  • Chuẩn bị và hoàn chỉnh tờ khai Hải quan
  • Tư vấn để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hải quan
  • Giải quyết các vấn đề liên quan Hải quan và các vấn đề phát sinh

Với vị trí chiến lược cùng với mạng lưới kho trải dài tại 3 miền Bắc – Trung – Nam và các đối tác đa dạng trên các quốc gia, PWT có thế mạnh và năng lực về logistics, tạo niềm tin và mang lại giá trị cho khách hàng.