Những con số nổi bật của PWT

11

Đối tác chiến lược

Là các cảng liền kề

3

Miền Bắc – Trung – Nam

Hạ tầng riêng lẻ khác trải dài tại 3 miền Bắc – Trung – Nam

104500

m2

Tổng diện tích các kho nội quan & ngoại quan

Công ty Cổ phần Liên Kết Toàn Cầu PWT kinh doanh chuyên nghiệp dịch vụ Logistics – là ngành kinh doanh cốt lõi và các ngành kinh doanh khác liên quan đến Logistics,bao gồm các dịch vụ :

  • Chuỗi logistics cảng biển.
  • Dịch vụ liên quan cảng biển.
  • Hải quan.
  • Thuê kho.
  • Thương mại.
  • Cung cấp phương tiện vận chuyển.